O nás.

O nás

Jsme studentský závodní tým Formula TU Ostrava, který soutěží v mezinárodní kategorii Formula Student. Náš tým se skládá ze studentů bakalářského a magisterského stupně studia všech fakult VŠB. Vše samozřejmě není jen závodění – je nutné komunikovat s partnery, získávat finance na provoz a dělat hezký marketing.

Společný cíl

Našim společným cílem je postavit konkurence schopné závodní vozidlo, získat cenné vědomosti, zkušenosti a stát se odborníky a touto praxí tak zvýšit svou uplatnění na trhu. Jako tým však máme jeden cíl, VYHRÁT!

Sponzoři a partneři projektu

Spolupracujeme s celou řadou zajímavých firem, klademe důraz na adekvátní sebeprezentaci a snažíme se tým udržet na patřičné úrovni. Taktéž konzultujeme s interními a externími specialisty z automobilové praxe, zpracování materiálů, a další.

01

Vedení týmu

Fakulta strojní VŠB logo

prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

Manažer projektu

Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.

Fakultní koordinátor

Zdeněk Petera

Kapitán týmu - 2022/2023